• Beste klant, we werken continu aan de verbetering van onze service. U zal merken dat deze pagina steeds wordt aangepast om nog meer en duidelijke informatie te geven.

Nooit eerder stonden de thema’s energie en klimaat zo sterk in de publieke belangstelling als vandaag. Aan de hand van aanhoudende klimaatmarsen geeft een nieuwe generatie jonge Belgen een duidelijk signaal dat het huidige klimaat- en energiebeleid anders moet.

Het is echter duidelijk dat het louter verhogen van de energieprijzen niet werkt. Alternatieven kunnen slechts werken als ze voldoende betaalbaar zijn voor iedereen. Slechts dan gaan er voldoende mensen bereid zijn om samen de nodige inspanningen te doen en de verlaging van de CO2-uitstoot te realiseren.
De betaalbare alternatieven zijn nu reeds beschikbaar bij BAIC en DFSK. Onze wagens bieden zelfs 2 betaalbare, alternatieve brandstoffen.

In beide gevallen wordt uw wagen een ‘bi-fuel’ auto die zowel op benzine als op LPG of CNG kan rijden. Bij een koude start wordt de motor automatisch op benzine gestart. De overschakeling gebeurt automatisch. Van achter uw stuurpositie kan je ook eigenhandig van de ene op de andere brandstof overschakelen.
Beide brandstoffen zijn onmisbare alternatieven in de energie-transitie.

LPG

LPG of Liquified Petroleum Gas komt vrij bij zowel de ontginning van aardolie als tijdens het raffinageproces van diezelfde aardolie. Deze brandstof gebruikt bewezen techniek, bestaat reeds 60 jaar en heeft een landelijk dekkend netwerk met meer dan 600 tankstations. In Nederland vindt u circa 1200 tankstations en in de EU staan er 35000 stations ter uwer beschikking. LPG garandeert een volledige verbranding zonder afvalstoffen, er is geen vrijgave van lood en zwavel in de atmosfeer.


Verder behoort LPG tot de alternatieve brandstoffen die steun krijgen van Europa. Dankzij zijn ecologische troeven, vlotte beschikbaarheid en lage prijs aan de pomp is LPG vandaag hét alternatief om de vervuiling in onze steden te beperken.

CNG

Naast LPG is er sinds enkele jaren ook CNG of gecomprimeerd aardgas. In wezen niets anders dan het gekende ‘huis-gas’ waarmee u kookt of uw woning verwarmt, maar dit in een gecomprimeerde vorm voor gebruik in de auto. Vandaar de benaming Compressed Natural Gas. Die compressie kan in een openbaar tankstation of zelfs thuis of op het bedrijf gebeuren. CNG wordt actief gepromoot door de overheid en heeft een landelijk netwerk van circa 135 tankstations, waarbij de doelstelling is dit tegen 2025 te brengen tot 300 tankstations. België telt ondertussen ongeveer 20.000 CNG wagens en verschillende constructeurs zien meer toekomst in deze technologie dan in de elektrische auto.


Kenmerkend voor aardgas is de schone verbranding ervan. Dit ligt niet enkel aan de basis van minder schadelijke emissies, maar zorgt er ook voor dat de motor een langere levensduur heeft. De motorolie wordt minder snel vervuild. Daarenboven kan aardgas worden aangevoerd via de bestaande gasleidingen. Er zijn dus geen vrachtwagens nodig om een tankstation te bevoorraden. Tanken gaat even snel als bij klassieke brandstoffen; veel sneller dus dan het opladen van een elektrische auto.


Verder worden CNG-voertuigen ook toegelaten in ondergrondse garages, dit in tegenstelling tot wagens uitgerust met LPG. Bepaalde Europese landen bieden een sticker aan die CNG voertuigen toegang verlenen in de binnenstad, zelfs tijdens “smog-alarm”.
Kortom: de overschakeling van de meer vervuilende brandstoffen naar LPG of CNG is de sleutel tot het bekomen van een balans tussen schonere en betaalbare energie.

Financiële renting

Type maandelijkse betalingen:

Vast

Duurtijd (voertuigen < 1 jaar):

24 - 60 maanden

Duurtijd (voertuigen > 1 jaar):

84 maanden - voertuigleeftijd²

Aankoopoptie:

16 tot 50% van het investeringsbedrag

Maandelijkse facturen:

Kosten

Boekhouding:

Verschijnt in de resultatenrekening

Eigenaar:

Juridisch: leasingmaatschappij
Fiscaal: klant

² Voorbeeld: een wagen van 32 maanden kan het voorwerp van een contract uitmaken voor een maximale duur van 52 maanden d.w.z. 84 maanden min 32 maanden

Financiële leasing

Type maandelijkse betalingen:

Vast

Duurtijd (voertuigen < 1 jaar):

24 - 60 maanden

Duurtijd (voertuigen > 1 jaar):

84 maanden - voertuigleeftijd²

Aankoopoptie:

Max 15% van het investeringsbedrag

Maandelijkse facturen:

Kapitaalaflossing met interesten

Boekhouding:

Verschijnt op balans

Eigenaar:

Juridisch: leasingmaatschappij
Fiscaal: klant

² Voorbeeld: een wagen van 32 maanden kan het voorwerp van een contract uitmaken voor een maximale duur van 52 maanden d.w.z. 84 maanden min 32 maanden

Saloncondities

Bovenop de super saloncondities krijgt u extra korting op groen en voordelig rijden!

Ontdek onze saloncondities in de showroom en maak kennis met LPG en CNG en rijd groen en goedkoop met uw nieuwe wagen. U kan ook genieten van extra korting op onze stockwagens.

We heten u graag welkom bij Garage Laenen Geel.